La interventora alerta que la puja en 900.000 euros del cost del servei de neteja és irregular

4 de febr. 2011, 11:42 publicada per Alt Empordà   [ actualitzat el 4 de febr. 2011, 11:55 ]
No s'ha pogut trobar l'URL del gadget especificat
La funcionària adverteix l'Ajuntament que no pot continuar-ho pagant perquè s'incompleix el contracte signat
Un informe de la interventora de Castelló d'Empúries adverteix que s'està pagant un increment «desmesurat» de la despesa del servei de recollida de residus i neteja viària i, a més, incomplint el plec de clàusules signades amb l'empresa concessionària. L'empresa de serveis municipals, de caràcter mixt, vol cobrar 2.293.526 euros, 900.000 més del preu màxim establert en atorgar-se la concessió el 2006 i sense que això estigui justificat, segons l'informe. L'Ajuntament està intentant resoldre la situació, que ha portat l'empresa privada que hi participa a plantejar-se la via judicial. El consistori està a l'espera que s'aporti documentació que permeti justificar correctament el cost. Mentrestant, està pendent de pagar el cost del mes de desembre.

L'empresa de serveis municipals mixta, Cenet 06, S.A és una societat mercantil participada per la societat Castelló d'Empuries 2000, S.A al 30% i per la privada Sersall 95, S.L al 70%. La segona va obtenir el dret a participar a Cenet en un concurs obert per escollir un soci privat per gestionar la recollida de residus i neteja viària per un preu anual d'1.387.349,14 euros. El plec de clàusules establia que el primer any de funcionament no podia apujar-se el preu. A partir del segon, es podria revisar el preu original amb l'IPC i, en cas que es volgués apujar a un import superior, només es podria fer en dos supòsits: la creació de nous serveis o un creixement urbanístic per sobre del planejament vigent que obligués a dotar de més personal o equips. 
Però malgrat aquestes limitacions estipulades al contracte, diu l'informe d'intervenció, el seu cost "s'ha disparat". Amb data de l'informe de l'interventora, novembre de 2010, es deixava clar que l'import de facturació havia pujat un 65% respecte al preu original, fins a arribar als 2.293.000 euros. En aquest document, s'especifica que "les raons d'aquest increment desmesurat no estan justificades en la facturació que l'empresa ha anat presentant per referència als supòsits establerts al plec de condicions del contracte". 

El que al·legaria, com la signatura l'any 2008 del conveni col·lectiu de treball de l'empresa concessionària (que implicaria més despesa en temes de personal), serien qüestions que la interventora diu que no es poden tenir en compte. "Ni l'augment dels costos de personal, ni l'adquisició i/o substitució de maquinària són causa determinants de la revisió de preus", assenyala. En el plec, s'informa que "no es refereix enlloc a la possibilitat de demanar una revisió de preus com a conseqüència de l'increment dels costos de personal o l'adquisició de nova maquinària". Respecte l'ampliació de serveis, que sí s'ha demanat, un informe emès pel tècnic de Medi Ambient de maig de 2010 desglossaria les ampliacions de serveis que s'han concertat i que es xifren en 123.064,82 euros; per tant, insuficients per justificar l'increment dels 900.000 euros. Segons la interventora, també és discutible que alguns conceptes es puguin considerar realment ampliacions del servei del contracte en el sentit establert pel plec de clàusules.

Per a intervenció, "l'elevada desviació del preu del contracte original que s'ha produït pot haver obeït a un error de previsió en el càlcul de l'evolució del preu per part de l'Ajuntament i de l'empresa Sersall en el moment de licitar-lo". El preu màxim anual era d'1.387.349,14 euros, amb un increment de l'IPC a partir del segon any. I si hi ha hagut un error i es vol reconduir, no es pot fer incrementant "lliurement el preu del contracte sense ajustar-se a les estipulacions acordades en matèria de revisió de preus". 

Si l'Ajuntament considera que aquest és el preu que s'ha de pagar, diu intervenció, el que s'ha de fer és "promoure una nova licitació per sanejar la situació", però deixa clar que "resulta inadmissible anar acceptant augments del preu del contracte amb vulneració del plec de clàusules com si el servei s'estés gestionant per administració". Amb aquesta manera de fer, afirma, es vulnera la legislació de contractació administrativa i es fomenta un creixement indefinit del preu del contracte". 

La redacció d'aquest informe va posar en alerta l'empresa privada que participa a Cenet. El dia 17 de desembre estava previst un Consell d'Administració extraordinari on s'havia de parlar tant de l'informe com de la presentació d'accions judicials, però també de l'estat financer de la companyia per la falta de pagament per part de l'Ajuntament i de no voler adquirir aquest els compromisos assumits. Advertia que si no pagava se suspendria el servei. Es volia nombrar una comissió per informar al personal de l'estat financer de la companyia per la falta de pagament per part de l'Ajuntament. El Consell es va suspendre i l'Ajuntament està intentant resoldre la situació.

Per al portaveu de CiU, Xavier Sanllehí, la situació és preocupant, i per això ha demanat al govern documentació per intentar aclarir els fets. I no només vol saber què ha passat l'any 2010, sinó també amb el 2008 i el 2009, perquè "si no es pot pagar ara tampoc es podia fer abans". "Veurem si els exercicis tancats s'han pagat de forma irregular", assenyala.

Comments