Pessebre Vivent de Bescanó

No s'ha pogut trobar l'URL del gadget especificat
Informació complementària:
Antiguitat: des de 1990
Tipus de pessebre: amb moviment i estàtic i parlat a l'entrada
Vestuari: d'època
Música: enregistrada i en directe a l'entrada
Lloc de representació: Barri vell de Bescanó (espai urbà)


Pessebre Vivent de Bescanó
Ctra. de Dalt, 12
17162 Bescanó (Girona)

M 629 724 729 
M 619 586 998

www.bescano.cat (Aj.)


Representacions:
Desembre 2010: 26
Gener 2011: 1, 2
Representacions a les 19:00
Comments